FAQs Complain Problems

उत्पादनमा हाम्रो साथ बस्दिन म खाली हात बेलका नगरपालिकाका कृषक हरुलाइ सुवर्ण अवसर।।। स्थानिय स्तरका कृषक हरुको उत्पादन लाई कोल्ड रुम मा संरक्षण गर्नका लागि योग्यता भएका इक्षुक समूह , सहकारी , र बजार बिकास समितिलाइ आवेदन दिनुहुन अनुरोध छ ।।

आर्थिक वर्ष: