FAQs Complain Problems

ई -हाजिरिमा नाम गर्दा गर्ने सम्बन्धमा , बेलका नगरपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरुको लागि यसै सूचना मार्फत सूचित गर्दछौ

आर्थिक वर्ष: