FAQs Complain Problems

८०/८१

प्राबिधिक प्रस्ताब स्वकृति गरी आर्थिक प्रस्ताब खोल्ने आशयको सूचना !!

दस्तावेज: 

अन्तर्वार्ताका लागि संछिप्त सूची (short list ) प्रकाशन गरिएको सम्बन्धि सूचना !!

कार्यक्रममा सहभागी पठाईदिने सम्बन्धमा !!

कार्यक्रम सञ्चालनको लागि प्रस्ताबना पेश गर्ने बारे सूचना !!

Pages