FAQs Complain Problems

७७/७८

Covid-19 update Udayapur 2078-02-23,3:00 pm

उपकरण खरिदको लागि सूचिकृत हुन आहवान गारिएको सम्बन्धि सूचना !!

दस्तावेज: 

Issuance Letter of Intent to award the contract

दस्तावेज: 

प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट जारि आदेश !!

आ.ब २०७८/२०७९ को योजना तथा कार्यक्रम पेश गर्ने सम्बन्धमा

श्री बिषयगत शाखा /वडा कार्यालयहरु (१-९ )

बेलका नगरपालिका ।

Pages