FAQs Complain Problems

७५/७६

वडा कार्यालय -४,५,८ को भवन निर्माण सम्बन्धि शिलबन्दी दरभाउ पत्र आब्हानको सूचना

दरभाउ -पत्र स्विकृत गरिएको सम्बन्धि सूचना

कृषि समुह /कृषि सहकारी /टोल बिकास संस्था /निजि कृषि उध्यमी हरु को स्विकृत भएको नाम ,आयोजना बिबरण , अनुमानित लागत रकम सहित

दस्तावेज: 

बेलका नगरपालिका भरि अपांगता भएका व्यक्तिहरुको नामावली

Pages