FAQs Complain Problems

78/79

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना !!

दस्तावेज: 

क्याटलग सपिङ बिधिबाट ट्रायक्टर तथा ट्रली खरिदको लागि सूचिकृत हुने सम्बन्धि सूचना !!

दस्तावेज: 

Invitation for Sealed Quotation for Procurement and Supply of Electric Agricultural Pump

दस्तावेज: 

कोभिड -१९ बिरुद्दको खोप थप मात्रा (Buster Dose ) संञ्चालन सम्बन्धमा ,सरोकारवाला सबैमा जानकारीको लागि !!!

Pages