FAQs Complain Problems

वडा नं ५

१. वडा अध्यक्ष - गोबिन्द कुमार खड्का

फोन नं -

९८५२८३५४३०

२. गायत्र राई

वडा सचिब

९८४२८५६५७८

३. महेश्वर चौधरी

अ.स .ई

९८४२०५५५०१

 

 

Population: 
६५१४
Ward Contact Number: 
९८५२८३५४३०