FAQs Complain Problems

बेलका नगरपालिकाको मोबाईल एप्स संचालन सम्बन्धमा

प्रयोग गर्ने तरिका 

  • Android मोबाइल को play store मा जाने 
  • Belaka Municipality टाइप गर्ने 
  • App Install गर्ने 
  • अब चलाउने वा
  • तलको लिंकमा किलिक गरि बेलका नगरपालिकाको एप्स प्राप्त गर्न सकिन्छ
  • https://androidappsapk.co/developer/department-of-information-technology-doit/