FAQs Complain Problems

पशु पालन समूह दर्ता तथा नबिकरण

लाग्ने समय: 
निबेदन प्राप्त भएको १५ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारी: 
नगर प्रमुख /प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत/वडा सचिब/पशु शाखा
सेवा दिने कार्यालय: 
नगरपालिकाको कार्यलय पशु शाखा
सेवा शुल्क: 
तोकिए बमोजिम
आवश्यक कागजातहरु: 

समूह /समिति बैठकको निर्णय प्रतिलिपि सम्बन्धित वडा कार्यालय र सेवा केन्द्रको सिफारिस पत्र आवश्यक निबेदन