FAQs Complain Problems

पशुपालन ब्यबसायिक फारम दर्ता तथा नबिकरण

लाग्ने समय: 
निबेदन प्राप्त भएको १५ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारी: 
नगर प्रमुख /प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत/वडा सचिब/पशु शाखा
सेवा दिने कार्यालय: 
नगरपालिकाको कार्यलय पशु शाखा
सेवा शुल्क: 
तोकिए बमोजिम
आवश्यक कागजातहरु: 

फारमको बिस्तृत बिबरण सहितको निबेदन व्यक्ति तथा शेयरधनी सदश्यहरुको नागरिकताको प्रतिलिपि सम्बन्धित वडा कार्यलय र सेवा केन्द्रको सिफारिस