FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

चमेना गृह (Canteen) संचालन सम्बन्धी शिलबन्दि दर भाउपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना

७६/७७ 06/29/2020 - 15:40

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसय-पत्र जारी गरिएको सम्बन्धी सूचना

७६/७७ 06/13/2020 - 15:25 PDF icon letter of intend_077-2-31.pdf

सेनेटरी प्याड निर्माणको लागि कच्चा सामाग्री (कपडा) खरिदको लागि शिलबन्दी दरभाउ-पत्र आव्हानको दोश्रो पटक सूचना

७६/७७ 06/11/2020 - 22:44 PDF icon sanitory-pad-2nd.pdf

वडा कार्यालय भवन र शिसुवा खोला सिंचाई आयोजनाको आसय पत्र सम्बन्धी सूचना

७६/७७ 06/11/2020 - 22:39 PDF icon letter of intend02-28.pdf

लेकाली खेलमैदान निर्माण सम्बन्धी आसयको सूचना

७६/७७ 06/06/2020 - 15:41 PDF icon letter of intend khel maidan11.pdf

वडा नं. २ को कार्यालय भवन शिलबन्दि बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना

७६/७७ 06/03/2020 - 16:20 PDF icon २ नं. वडा कार्यालयको शिलबन्दि बोलपत्र सूचना.pdf

ट्रयाक्टर खरिद सम्बन्धि सूचना

७६/७७ 06/02/2020 - 21:49 PDF icon catloague_shopping_tractor.pdf

सेनेटरी प्याड निर्माणको लागि कच्चा सामाग्री (कपडा) खरिदको लागि शिलबन्दी दरभाउ-पत्र आव्हानको सूचना

७६/७७ 05/30/2020 - 14:33 PDF icon Sanitory pad.pdf

सोमबारे सडक र फोहोर ब्यबस्थापन ट्रसको आसय-पत्र जारी गरिएको सूचना

७६/७७ 05/19/2020 - 16:47 PDF icon letter of intend of sombare road.pdf

शिलबन्दी दरभाउ-पत्र स्वीकृत गरिएको सूचना

७६/७७ 05/18/2020 - 11:29 PDF icon cotation approved11.pdf

Pages