"आर्थिक समृदि ,सामाजिक न्याय र भौतिक पूर्वाधार ,सामाजिक पहिचान र सु -शासन दिगो बिकासका आधार "

"उत्पादनमा हाम्रो साथ बस्दिन म खाली हात उत्पादन बर्ष २०७५ "

जन प्रतिनिधि

नगर प्रमुख

ईमेल: swostikthapa@gmail.com
फोन नं: 9852535383

नगर उप प्रमुख

फोन नं: 9819758936

प्रबक्ता