FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
बेलका नगरपाललकाबाट जारी भएको असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक बर्ग तथा असाहयहरुलाई उपलब्गध गराईने राहत सम्बन्धि मापदण्ड, २०७७ ७७/७८ 04/18/2020 - 16:49 PDF icon मापदण्ड (Autosaved).pdf
बेलका नगरपालिकाको बस्तुगत बिबरण ७६/७७ 11/27/2019 - 12:44 PDF icon Belaka Municipality Profile.pdf
बेलका नगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम २०७६/२०७७ ७६/७७ 11/12/2019 - 11:15 PDF icon Belaka Nagarp Final-2.pdf
अपाङ्गता सम्बन्धि नीति -२०७५ ७५/७६ 01/16/2019 - 12:51 PDF icon अपाङ्गता नीति.pdf
अपांगता परिचयपत्र वितरण सम्बन्धि कार्यविधि -२०७५ ७५/७६ 01/16/2019 - 12:48 PDF icon अपाङ्गता परिचय पत्र बितरण सम्बन्धि कार्यविधि २०७५ .pdf
सामाजिक सुर्क्क्षा संचालन कार्यबिधि २०७५ ७५/७६ 10/01/2018 - 13:48 PDF icon SocialSecurityGuideline 2075.pdf
बेलका नगरपालिकाको बिनियोजन ऐन -२०७५ ७५/७६ 09/28/2018 - 15:38 PDF icon विनियोजन ऐन २०७५.pdf
बेलका नगरपालिकाको कृषि ऐन -२०७५ ७५/७६ 09/21/2018 - 12:58 PDF icon कृषि ऐन २०७५.pdf
बेलाका नगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०७५ ७५/७६ 09/20/2018 - 10:56 PDF icon आर्थिक ऐन २०७५.pdf
बेलाका नगरपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धि कार्यविधि २०७४ / २०७५ ७४/७५ 02/26/2018 - 15:07

Pages