FAQs Complain Problems

वडा नं ९

1 मेनुका ढकाल
वडा सचिब
९८४२९४२७२७
२.रबिन्द्र सापकोटा
का.स
९८१६७०२९७९

Population: 
३८२९
Ward Contact Number: 
९८४२३२७७६४