FAQs Complain Problems

वडा नं २

1.  वडा सचिब फोन नं :९८४२८८७३५५ २. अनिल चाम्लिङ्ग राई प्राबिधिक सहायक फोन .नं :९८४२८२८४१० ३. हरेराम दाहाल का.स

Population: 
५२३३
Ward Contact Number: 
९८२४७६९७१५