FAQs Complain Problems

वडा नं .१दिनेश्वोर प्रसाद चौधरी  बेलका-१  ५६ पुरुष  वडा अध्यक्ष  बेलका नगरपालिका  ९८५२८३५१९०  
कुमारी बचिया चौधरी  बेलका-१  ३३ महिला  महिला सदस्य  बेलका नगरपालिका  ९८०७७१३९७९  
निर्मला बि.क.  बेलका-१  ३१ महिला  द्लिद महिला सदस्य  बेलका नगरपालिका  ९८१९७९४७६६  
लिला प्रसाद न्यौपाने  बेलका-१  ५२ पुरुष  सदस्य  बेलका नगरपालिका  ९८६१५९२७६६  
काजी तामांग  बेलका-१  ४४ पुरुष  सदस्य  बेलका नगरपालिका  ९८४६७७७६६३  
Population: 
१२३४५
Ward Contact Number: 
९८५२८२९०१९