FAQs Complain Problems

वडा नं .१

साविकको तपेश्वरी गाविसको वडा नं. , , , , मिलाएर वडा नं. ,

सि.नं.

पर्यटकीय स्थलको नाम

ठेगाना

विशेषता/महत्व

कैफियत

भवरी देवी मन्दिर

बे.न.पा.-१ भालमन्ती

धार्मिक

 

बेलका बाटिका चिलड्रेन पार्क

बेलपा-१ आम्वासी

मनोरञ्जन

 

कोशिटप्पु बन्यजन्तु आरक्ष

बे.न.पा.-- १,२,३

दुर्वल बन्यजन्तु तथा चराचुरुङ्गी अवलोकन

 

नवनिर्बाचित जन प्रतिनिधि बिबरण ः-
दिनेश्वोर प्रसाद चौधरी  बेलका-१  ५६ पुरुष  वडा अध्यक्ष  बेलका नगरपालिका  ९८५२८३५१९०
कुमारी बचिया चौधरी  बेलका-१  ३३ महिला  महिला सदस्य  बेलका नगरपालिका  ९८०७७१३९७९
निर्मला बि.क.  बेलका-१  ३१ महिला  द्लिद महिला सदस्य  बेलका नगरपालिका  ९८१९७९४७६६
लिला प्रसाद न्यौपाने  बेलका-१  ५२ पुरुष  सदस्य  बेलका नगरपालिका  ९८६१५९२७६६
काजी तामांग  बेलका-१  ४४ पुरुष  सदस्य  बेलका नगरपालिका  ९८४६७७७६६३
 
 
Population: 
6221
Ward Contact Number: 
9852829003